top of page
Accounting-Banner-1.jpg

Sistem Perakaunan Hartanah

Sistem Perakaunan Hartanah


Sebuah alat yang kuat untuk menguruskan operasi kewangan dengan cekap, mendapatkan pandangan berharga, dan memastikan pelaporan yang tepat dan tepat pada masanya, akhirnya membawa kepada membuat keputusan yang lebih berpengetahuan dan kejayaan kewangan.

Accounting-Banner-2.jpg
Ciri Ciri Utama:
1.General-Ledger.png

Buku Besar Am

Merekodkan dengan tepat semua urus niaga kewangan yang berkaitan dengan harta. Ia menyediakan sejarah kewangan yang komprehensif dan pandangan yang terpusat mengenai kesihatan kewangan harta.

2.Trial-Balance.png

Penimbangan Ujian

Memastikan bahawa rekod perakaunan berada dalam keseimbangan, membantu mengenal pasti kesilapan dan ketidakseragaman sebelum menghasilkan penyata kewangan. Ini membantu menjaga ketepatan data.

3.Statement-Sheet.png

Penyata Pendapatan & Penyata Imbangan

Menyediakan pandangan mengenai keuntungan harta dan kedudukan kewangan keseluruhan. Pemilik harta dan pengurus boleh menggunakan penyata ini untuk membuat keputusan berpengetahuan mengenai strategi kewangan dan pengurusan harta.

4.Late-Payment-Interest.png

Faedah Bayaran Lewat

 

Kemampuan mengira dan mengenakan faedah bayaran lewat secara automatik memastikan pemilik harta diberi pampasan atas bayaran lewat, yang boleh menjadi sumber pendapatan yang penting.

5.Fixed-Assets.png

Aset Tetap

Mengesan dan menguruskan aset tetap dalam harta, seperti peralatan dan perabot, membantu memastikan pelaporan kewangan yang tepat dan pengiraan penyusutan.

6.Cash-and-Bank.png

Wang Tunai dan Bank

 

Pengurusan wang tunai dan akaun bank dengan baik adalah penting untuk menjaga kecairan dan mengesan sumber kewangan harta.

7.Receiveable-and-pay-bill.png

Penerimaan & Bayar Bil

 

Menguruskan penerimaan dan bayaran dengan cekap membantu memastikan bahawa pembayaran diterima pada masanya dan perbelanjaan dibayar dengan segera, yang menyumbang kepada pengurusan aliran tunai.

8.Upload-Invoice.png

Muat Naik Resit Secara Berkumpulan ke Sistem M4U Home

Menyederhanakan proses muat naik resit dan data kewangan ke dalam Sistem M4U Home, mengurangkan kemasukan data manual dan kesilapan berpotensi.

9.Share-Unit-Setup.png

Penyediaan Unit Rumah dan Unit Berkongsi

 

Menguruskan unit rumah dan unit berkongsi dalam sistem membolehkan penjejakkan yang tepat terhadap pendapatan, perbelanjaan, dan butiran kepemilikan bagi setiap unit, menjadikannya lebih mudah untuk menguruskan pelbagai unit dalam harta.

bottom of page