top of page
APLIKASI BUKU PANDUAN
 1. Pemilik Pendaftaran Diri .......................................................................
 2. Muat turun Aplikasi Sistem M4U Home ................................................
 3. 3 Cara untuk Log Masuk ke Aplikasi Sistem M4U Home .....................
 4. 3 Perkara yang perlu dilakukan ............................................................
 5. Bagaimana untuk membuat pengesahan emel ....................................
 6. Pengenalan Asas .................................................................................
 7. Bagaimana menambah nombor hubungan unit ke alat pengawal .......
 8. Bagaimana menambah ahli-ahli keluarga pemilik / penyewa ..............
 9. Bagaimana menambah kenderaan ......................................................
 10. Bagaimana mengumpul bungkusan .....................................................
 11. Bagaimana membuat tempahan kemudahan ......................................
 12. Bagaimana membuat permohonan ......................................................
 13. Bagaimana melihat invois yang belum dibayar ......................................
 14. Bagaimana melihat invois & resit bayaran ...........................................
 15. Bagaimana membuat bayaran .............................................................
 16. Bagamana menambah maklum balas ..................................................
 17. Bagaimana membuat pra-pendaftaran (sekali sahaja) untuk pelawat .
 18. Bagaimana tambah senarai kegemaran kepada pelawat ....................
 19. Bagaimana reset kata laluan ................................................................
APLIKASI PANDUAN
Step-1.png
Pemilik Pendaftaran Diri

Klik butang berikut untuk Pemilik Pendaftaran Diri

(Pengurusan / jawatankuasa perlu meluluskan pendaftaran utuk log masuk ke aplikasi M4U Home)

Icon_Self-Registration.png
Icon_Hand-Click.gif
Self-Register_I-Mac.png
Self-Register_Phone-Interface.png

Nama Penguna : 22Ajdi8o1 (unit nombor jalan pemilik1) or (unit nombor pemilik1 for kondo)

 

(Hanya boleh digunakan Sekali sahaja, tidak dapat menyalin seperti alamat emel.) Pengguna dicadangkan untuk meletak Unit Nombor Rumah + Nama Jalan + o1 (”o1” adalah Pemilik Rumah Pertama yang membuat pendaftaran) 22Ajdi8o2 (“o2” adalah untuk pemilik rumah kedua atau ahli keluarga pemilik, dan teruskan ke “o3”)

 • Sila mengikut Nama Pengguna sebagai 22Ajdi8t1 jika unit tersebut didaftarkan untuk penyewa (“t1” adalah untuk Penyewa Pertama)

Pemilik atau Penduduk boleh memilih 3  pilihan untuk log masuk M4U Home Apps

 

Nama Pengguna/ Alamat Emel / Nombor Telefon Bimbit (Alamat Emel dan Nombor Telefon Bimbit adalah berdasarkan maklumat yang disediankan semasa membuat pendaftaran diri)

 

Kata Laluan Sementara : Mengikut Nombor Telefon Bimbit anda (Mengikut kata laluan sementara yang disediakan oleh pengurusan) (Ini adalah penggunaan sementara sahaja dan akan meminta untuk menukar kata laluan semasa log masuk pada kali pertama)

 

NOTA PENTING: Anda perlu log keluar dulu setelah anda menukar kata laluan. Kemudian, log masuk sekali lagi dengan kata laluan baharu yang ditukar baru-baru ini.

Pemilik Pendaftaran Diri
Step-2.png
Sila klik butang untuk memuat turun apliksi Sistem M4U Home
App-Store.png
Google-Play.png
Huawei-App-Gallery.png
Muat Turun Aplikasi Sistem M4U Home
Step-3.png
3 Cara untuk Log Masuk ke Aplikasi Sistem M4U Home selepas diluluskan oleh pejabat pengurusan
Phone-with-interface_Log-in.png
22Ajdi8o1
Phone-with-interface_Log-in.png
Phone-with-interface_Log-in.png
0123456789
Phone-with-interface_Log-in-to-which-uni
Cara 1: Log Masuk melalui Nama Penguna
Cara 2: Log Masuk melalui Alamat Emel
Option 3: Log masuk dengan Nombor Telefon Bimbit
Pemilik boleh menggunakan cara 2 atau cara 3 untuk log masuk jika memilik lebih daripada 1 unit dalam komuniti yang sama
3 Cara untuk Log Masuk ke Aplikasi Sistem M4U Home
3 PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN
Step-1.png
Phone-with-interface_3-Thing-Need-Step-1.png
Set Kata Laluan Baharu
Step-2.png
Phone-with-interface_3-Thing-Need-Step-2.png
Mengaktifkan Semua Notifikasi
Step-3.png
Phone-with-interface_3-Thing-Need-Step-3.png
Log keluar dari APP dulu, kemudian log masuk sekali lagi dengan kata laluan baharu
3 perkara yang perlu dilakukan
Pengenalan Asas
BAGAIMANA UNTUK MEMBUAT PENGESAHAN EMEL
1. Menyemak Peti Emel (Inbox/Emel SPAM) yang dihantar dari noreply@manage4u.com.my
 
 • Subject: Email Verification Required
 
 • Please Click To Verify or copy the link, paste it on a web browser to validate your email address before you can use the account. [There is a link]
 
2. Klik Click To Verify sahaja. Selesaikan prosesnya. Sekiranya meminta mesej kesilapan, maka perlu menghubungi Pejabat Pengurusan untuk menghantar semula Emel Pengesahan.
Error.png
Nota-nota:
 
Semua pemilik dikehendaki untuk menjalankan Emel verifikasi. Kata laluan penukaran adalah diperlukan dan ia akan melaksanakan dengan gateway pembayaran yang akan menghantar salinan resit ke emel mereka juga.
Basic-PG2-MS.jpg
Basic-PG1-MS.jpg
PENGENALAN ASAS
Bagaimana untuk menbuat pengsahan emel
Bagaimana menambah nombor hubungan unit ke alat pengawal
BAGAIMANA MENAMBAH NOMBOR HUBUNGAN UNIT KE ALAT PENGAWAL
Add-Contact-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Menu
Add-Contact-Step-2.png
Step-2.png
Memilih Nombor Hubungan Unit
Add-Contact-Step-3.png
Step-3.png
Tekan + Butang
Add-Contact-Step-4.png
Step-4.png
Menambah nombor hubungan keluarga / penyewa kemudian tekan butang tambah
Add-Contact-Step-5.png
Step-5.png
Tekan butang OK untuk pengesahan
Add-Contact-Step-6.png
Step-6.png
Dari sini akan menunjukkan hubungan dan anda boleh memilih sesiapa untuk menjadi orang hubungan pertama
Add-Contact-Step-7.png
Alat Pengawal Keselamatan akan menunjukkan
Interkom 1 = Kelly
Interkom 2 = Don
Interkom 3 = Joe
Bagaimana menambah ahli-ahli keluarga pemilik / penyewa
BAGAIMANA UNTUK MENAMBAH AHLI KELUARGA PEMILIK / PENYEWA
Add-Contact-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Menu
Pilih Urus Pengguna
Step-2.png
Phone-with-interface_Add-Owner-Family-Step-2.png
Step-3.png
Tekan + Butang
Phone-with-interface_Add-Owner-Family-Step-3.png
Step-4.png
 Menambah maklumat ahli keluarga, memilih Jenis Account dan Nama Pengguna sebagai 22Ajdi8o2. Nama pengguna tidak dapat menunjukkan jarak, simbol “,” “&””()”
Phone-with-interface_Add-Owner-Family-Step-4.png
Step-5.png
Anda boleh set kebenaran
 • Membenarkan mereka untuk melihat bil penyelenggaraan
 • ​Set nombor ini ke Sistem Peranti Keselamatan
Phone-with-interface_Add-Owner-Family-Step-5.png
Step-6.png
Kata laluan sementara akan dihantar melalui Emel dan sila semak peti Emel
Phone-with-interface_Add-Owner-Family-Step-6.png
Bagaimana menambah kenderaan
BAGAIMANA MENAMBAH KENDERAAN
Add-Vehicle-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Menu
Add-Vehicle-Step-2.png
Step-2.png
Memilih Pengurusan Kenderaan
Add-Vehicle-Step-3.png
Step-3.png
Tekan + Butang
Add-Vehicle-Step-4.png
Step-4.png
Melengkapkan butir-butir kenderaan kemuedian tekan butang tambah
Add-Vehicle-Step-5.png
Step-5.png
Tekan butang Yes
Add-Vehicle-Step-6.png
Step-6.png
Tekan butang OK
Add-Vehicle-Step-7.png
Step-7.png
Status kenderaan anda adalah menunggu kelulusan daripada MO
Add-Vehicle-Step-8.png
Step-8.png
Status akan menunjukkan "Aktif" sebaik sahaja MO meluluskan permohonan
Bagaimana mengumpul bungkusan
BAGAIMANA MENGUMPUL BUNGKUSAN
Collect-Parcel-Step-1.png
Step-1.png
Menerima notifikasi
Collect-Parcel-Step-2.png
Step-2.png
Buka notifikasi yang memberitahu tentang anda terdapa satu bungkusan yang bersedia untuk dikumpulkan
Collect-Parcel-Step-3.png
Step-3.png
Memilih Menu
Collect-Parcel-Step-4.png
Step-4.png
Memilih Bungkusan
Collect-Parcel-Step-5.png
Step-5.png
Tekan Bungkusan00284
Collect-Parcel-Step-6.png
Step-6.png
Menunjukkan Kod Bungkusan QR ini kepada pondok pengawal untuk mengumpul bungkusan
Bagaimana membuat tempahan kemudahan
BAGAIMANA MEMBUAT TEMPAHAN KEMUDAHAN
Apply-Facility-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Penempahan
Apply-Facility-Step-2.png
Step-2.png
Tekan butang Tunjuk untuk menyemak butir-butir
Apply-Facility-Step-3.png
Step-3.png
Tekan butang Penempahan
Apply-Facility-Step-4.png
Step-4.png
Pilih Tarikh & Masa yang ada dan Tekan Simpan
Apply-Facility-Step-5.png
Step-5.png
Tekan mengesah
Apply-Facility-Step-6.png
Step-6.png
Anda telah berjaya membuat tempahan kemudahan
Bagaimana membuat permohonan
Bagaimana melihat invois yang tidak dibayar
BAGAIMANA MEMBUAT PERMOHONAN
Apply-Application-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Penempahan
Apply-Application-Step-2.png
Step-2.png
Tekan + Butang
Apply-Application-Step-3.png
Step-3.png
Pilih jenis permohonan
Apply-Application-Step-4.png
Step-4.png
Peraturan permohonan
Apply-Application-Step-5.png
Step-5.png
MO akan meluluskan permohonan
ini sebaik sahaja pemohon telah membayar jaminan deposit
Apply-Application-Step-6.png
Step-6.png
MO akan meluluskan permohonan tersebut sebaik sahaja menerima bayaran jaminan deposit. Pemohon akan menerima notifikasi yang berkenaan
Apply-Application-Step-7.png
Step-7.png
Permohonan diluluskan
BAGAIMANA MELIHAT INVOIS YANG TIDAK DIBAYAR
View-Unpaid-Invoice-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Bayaran
View-Unpaid-Invoice-Step-2.png
Step-2.png
Pilih untuk melihat bil yang telah dibayar
View-Unpaid-Invoice-Step-3.png
Step-3.png
Tekan untuk melihat invois INV-Z-204520
View-Unpaid-Invoice-Step-4.png
Step-4.png
Ini adalah invois yang belum dibayar INV-Z-204520
Bagaimana melihat invois & resit bayaran
Bagaimana membuat bayaran
BAGAIMANA MELIHAT INVOIS & RESIT BAYARAN
View-paid-Invoice-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Bayaran
View-paid-Invoice-Step-2.png
Step-2.png
Tekan untuk melihat Resit Pembayaran di butang Histori
View-paid-Invoice-Step-3.png
Step-3.png
Tekan RECP-100070 untuk melihat pembayaran
View-paid-Invoice-Step-4.png
Step-4.png
Ini adalah invois yang anda telah membayar. Muat turun & simpan di telefon bimbit / komputer anda
BAGAIMANA MEMBUAT BAYARAN
Make-Payment-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Bayaran
Make-Payment-Step-2.png
Step-2.png
Pilih invois untuk pembayaran
Step-3.png
Tekan butang Pembayaran dan ia akan menghubungkan ke sistem pembayaran
Make-Payment-Step-3-MS.png
Bagamana menambah maklum balas
Bagaimana membuat pra-pendaftaran (sekali sahaja) untuk pelawat
BAGAIMANA MENAMBAH MAKLUM BALAS
Add-Feedback-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Maklum Balas
Add-Feedback-Step-2.png
Step-2.png
Tekan butang "+"
Add-Feedback-Step-3.png
Step-3.png
Isikan maklum balas anda & muatnaik gambar (jika ada) - pilih jenis peribadi untuk menghantar ke pentadbir
Add-Feedback-Step-4.png
Step-4.png
Tekan butang Simpan sebaik sahaja menglengkapkan borang
BAGAIMANA MEMBUAT PRA-PENDAFTARAN
(SEKALI SAHAJA) UNTUK PELAWAT
Visitor-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Pelawat
Visitor-Step-2.png
Step-2.png
Tekan butang "+"
Visitor-Step-3.png
Step-3.png
Isikan butir-butir pelawat (sila pilih masa yang akan sampai atau kod QR ini akan tidak sah kerana masa sudah tamat)
Visitor-Step-4.png
Step-4.png
Anda boleh merait untuk set pelawat tersebut sebagai pelawat kegemaran dan tekan butang Simpan
Visitor-Step-5.png
Step-5.png
Tekan butang Mengesah
Visitor-Step-6.png
Step-6.png
Tekan mengesah untuk
berkongsi kod QR
Visitor-Step-7.png
Step-7.png
Hantar kod QR
melalui Whatsapp (contoh)
Visitor-Step-8.png
Step-8.png
Pilih kawan anda yang akan mengunjungi
Step-9.png
Visitor-Step-9.png
Tampal pautan kod QR di
Whatsapp dan tekan hantar
Step-10.png
Kod QR telah dihantar
Visitor-Step-10.png
Step-11.png
Pelawat akan menerima kod QR ini dan hanya boleh diggunakan sekali sahaja. Jangan berkongsi kod in dengan orang lain. Anda dikehendaki membuat kod yang baru sekali lagi sebaik sahaja is digunakan dan tidak dapat diimbas
Visitor-Step-11.png
Bagaimana tambah senarai kegemaran kepada pelawat
Bagaimana reset kata laluan
BAGAIMANA TAMBAH SENARAI
KEGEMARAN KEPADA PELAWAT
Favourite-Visitor-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Visitor
Favourite-Visitor-Step-2.png
Step-2.png
Tekan + Butang
Phone-with-interface_Favourite-Visitor-Step-3.png
Step-3.png
 Tekan perkataan Visitor Name*
Favourite-Visitor-Step-4.png
Step-4.png
Tekan butang + Tambah untuk menambah Favourite Visitor List
Favourite-Visitor-Step-5.png
Step-5.png
Isikan maklumat pelawat kemudian tekan Save
Favourite-Visitor-Step-6.png
Step-6.png
Tekan Confirm
Favourite-Visitor-Step-7.png
Step-7.png
Boleh mencari nama pelawat dari senarai kegemaran lain kali. Ia akan mengisi maklumat pelawat secara automatik dan tidak perlu mengisikan setiap kali.
BAGAIMANA RESET KATA LALUAN
Reset-Password-Step-1.png
Step-1.png
Tekan forget password
Reset-Password-Step-2.png
Step-2.png
Isikan nama pengguna
Reset-Password-Step-3.png
Step-3.png
Tekan Yes
Reset-Password-Step-4.png
Step-4.png
Tekan OK
bottom of page