APLIKASI BUKU PANDUAN
Step-2.png
Sila klik butang untuk memuat turn apliksi sistem M4U Home
App-Store.png
Google-Play.png
Huawei-App-Gallery.png
APLIKASI PANDUAN
Step-1.png
Pemilik Pendaftaran Diri

Klik butang berikut untuk Pemilik Pendaftaran Diri

(Pengurusan / jawatankuasa perlu meluluskan pendaftaran utuk log masuk ke aplikasi M4U Home)

Icon_Self-Registration.png
Icon_Hand-Click.gif
Self-Register_I-Mac.png
Self-Register_Phone-Interface.png

Nama Penguna : 300-A010@1

(Hanya boleh digunakan 1 kali sahaja. Ia sama dengan alamat emel dan tidak dapat meniru)

Mencadangkan untuk meletakkan nama Nombor Rumah @1 (@1 ini adalah untuk penduduk pertama yang membuat pendaftaran) 300-A010@2 (@2 ini adalah untuk penduduk kedua atau ahli keluarga atau penyewa and kemudian ke @3)

 

Pemilik atau penduduk boleh memilih 3 cara untuk log masuk ke aplikasi M4U Home

Name penguna / alamat emel / nombor telefon bimbit (alamat emel dan nombor telefon bimbit adalah infomasi yang diberikan semasa penduduk membuat pendafdaran diri)

 

Kata laluan sementara: Minimum 8 angka

(Ini adalah kegunaan sementara sahaja. Penguna akan diminta untuk memasukkan kata laluan yang baru apabila log masuk pada kali pertama)

 
 
Step-3.png
3 Cara untuk Log Masuk ke Aplikasi Sistem M4U Home selepas diluluskan oleh pejabat pengurusan
Phone-with-interface_Log-in.png
300-A010@1
Phone-with-interface_Log-in.png
Phone-with-interface_Log-in.png
0123456789
Cara 1: Log Masuk melalui Name Penguna
Cara 2: Log Masuk melalui Alamat Emel
Option 3: Login via
Mobile Number
Pemilik boleh menggunakan cara 2 atau cara 3 untuk log masuk jika memilik lebih daripada 1 unit dalam komuniti yang sama
 
Basic-PG1-MS.jpg
Basic-PG2-MS.jpg
PENGENALAN ASAS
 
BAGAIMANA MENAMBAH NOMBOR HUBUNGAN UNIT KE ALAT PENGAWAL
Add-Contact-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Menu
Add-Contact-Step-2.png
Step-2.png
Memilih Nombor Hubungan Unit
Add-Contact-Step-3.png
Step-3.png
Tekan + Butang
Add-Contact-Step-4.png
Step-4.png
Menambah nombor hubungan keluarga / penyewa kemudian tekan butang tambah
Add-Contact-Step-5.png
Step-5.png
Tekan butang OK untuk pengesahan
Add-Contact-Step-6.png
Step-6.png
Dari sini akan menunjukkan hubungan dan anda boleh memilih sesiapa untuk menjadi orang hubungan pertama
Add-Contact-Step-7.png
Alat Pengawal Keselamatan akan menunjukkan
Interkom 1 = Kelly
Interkom 2 = Don
Interkom 3 = Joe
 
 
HOW TO ADD OWNER FAMILY MEMBERS / TENANT
Add-Owner-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Menu
Add-Owner-Step-2.png
Step-2.png
Memilih Pengurusan Pengguna
Add-Owner-Step-3.png
Step-3.png
Press + Button
Add-Owner-Step-4.png
Step-4.png
Menambah butir-butir ahli keluarga dengan memilih jenis akaun dan name pengguna 300-A010@2
Add-Owner-Step-5.png
Step-5.png
Anda boleh set kebenaran
1. Membenarkan mereka untuk melihat      bil penjagaan
2. Set nombor ini ke alat sistem pengawal  kemudian aktifkan ke warna hijau
Add-Owner-Step-6.png
Step-6.png
Sila semak emel kerana kata laluan sementara akan menghantar melalui emel
 
BAGAIMANA MENAMBAH KENDERAAN
Add-Vehicle-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Menu
Add-Vehicle-Step-2.png
Step-2.png
Memilih Pengurusan Kenderaan
Add-Vehicle-Step-3.png
Step-3.png
Tekan + Butang
Add-Vehicle-Step-4.png
Step-4.png
Melengkapkan butir-butir kenderaan kemuedian tekan butang tambah
Add-Vehicle-Step-5.png
Step-5.png
Tekan butang Yes
Add-Vehicle-Step-6.png
Step-6.png
Tekan butang OK
Add-Vehicle-Step-7.png
Step-7.png
Status kenderaan anda adalah menunggu kelulusan daripada MO
Add-Vehicle-Step-8.png
Step-8.png
Status akan menunjukkan "Aktif" sebaik sahaja MO meluluskan permohonan
 
BAGAIMANA MENGUMPUL BUNGKUSAN
Collect-Parcel-Step-1.png
Step-1.png
Menerima notifikasi
Collect-Parcel-Step-2.png
Step-2.png
Buka notifikasi yang memberitahu tentang anda terdapa satu bungkusan yang bersedia untuk dikumpulkan
Collect-Parcel-Step-3.png
Step-3.png
Memilih Menu
Collect-Parcel-Step-4.png
Step-4.png
Memilih Bungkusan
Collect-Parcel-Step-5.png
Step-5.png
Tekan Bungkusan00284
Collect-Parcel-Step-6.png
Step-6.png
Menunjukkan Kod Bungkusan QR ini kepada pondok pengawal untuk mengumpul bungkusan
BAGAIMANA MEMBUAT TEMPAHAN KEMUDAHAN
Apply-Facility-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Penempahan
Apply-Facility-Step-2.png
Step-2.png
Tekan butang Tunjuk untuk menyemak butir-butir
Apply-Facility-Step-3.png
Step-3.png
Tekan butang Penempahan
Apply-Facility-Step-4.png
Step-4.png
Pilih Tarikh & Masa yang ada dan Tekan Simpan
Apply-Facility-Step-5.png
Step-5.png
Tekan mengesah
Apply-Facility-Step-6.png
Step-6.png
Anda telah berjaya membuat tempahan kemudahan
 
 
BAGAIMANA MEMBUAT PERMOHONAN
Apply-Application-Step-1.png
Step-1.png
Memilih Penempahan
Apply-Application-Step-2.png
Step-2.png
Tekan + Butang
Apply-Application-Step-3.png
Step-3.png
Pilih jenis permohonan
Apply-Application-Step-4.png
Step-4.png
Peraturan permohonan
Apply-Application-Step-5.png
Step-5.png
MO akan meluluskan permohonan
ini sebaik sahaja pemohon telah membayar jaminan deposit
Apply-Application-Step-6.png
Step-6.png
MO akan meluluskan permohonan tersebut sebaik sahaja menerima bayaran jaminan deposit. Pemohon akan menerima notifikasi yang berkenaan
Apply-Application-Step-7.png
Step-7.png
Permohonan diluluskan
 
BAGAIMANA MELIHAT INVOIS YANG TIDAK DIBAYAR
View-Unpaid-Invoice-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Bayaran
View-Unpaid-Invoice-Step-2.png
Step-2.png
Pilih untuk melihat bil yang telah dibayar
View-Unpaid-Invoice-Step-3.png
Step-3.png
Tekan untuk melihat invois INV-Z-204520
View-Unpaid-Invoice-Step-4.png
Step-4.png
Ini adalah invois yang belum dibayar INV-Z-204520
 
BAGAIMANA MELIHAT INVOIS & RESIT BAYARAN
View-paid-Invoice-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Bayaran
View-paid-Invoice-Step-2.png
Step-2.png
Tekan untuk melihat Resit Pembayaran di butang Histori
View-paid-Invoice-Step-3.png
Step-3.png
Tekan RECP-100070 untuk melihat pembayaran
View-paid-Invoice-Step-4.png
Step-4.png
Ini adalah invois yang anda telah membayar. Muat turun & simpan di telefon bimbit / komputer anda
 
BAGAIMANA MEMBUAT BAYARAN
Make-Payment-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Bayaran
Make-Payment-Step-2.png
Step-2.png
Pilih invois untuk pembayaran
Step-3.png
Tekan butang Pembayaran dan ia akan menghubungkan ke sistem pembayaran
Make-Payment-Step-3-MS.png
 
BAGAIMANA MENAMBAH MAKLUM BALAS
Add-Feedback-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Maklum Balas
Add-Feedback-Step-2.png
Step-2.png
Tekan butang "+"
Add-Feedback-Step-3.png
Step-3.png
Isikan maklum balas anda & muatnaik gambar (jika ada) - pilih jenis peribadi untuk menghantar ke pentadbir
Add-Feedback-Step-4.png
Step-4.png
Tekan butang Simpan sebaik sahaja menglengkapkan borang
BAGAIMANA MEMBUAT PRA-PENDAFTARAN
(SEKALI SAHAJA) UNTUK PELAWAT
Visitor-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Pelawat
Visitor-Step-2.png
Step-2.png
Tekan butang "+"
Visitor-Step-3.png
Step-3.png
Isikan butir-butir pelawat (sila pilih masa yang akan sampai atau kod QR ini akan tidak sah kerana masa sudah tamat)
Visitor-Step-4.png
Step-4.png
Anda boleh merait untuk set pelawat tersebut sebagai pelawat kegemaran dan tekan butang Simpan
Visitor-Step-5.png
Step-5.png
Tekan butang Mengesah
Visitor-Step-6.png
Step-6.png
Tekan mengesah untuk
berkongsi kod QR
Visitor-Step-7.png
Step-7.png
Hantar kod QR
melalui Whatsapp (contoh)
Visitor-Step-8.png
Step-8.png
Pilih kawan anda yang akan mengunjungi
Step-9.png
Visitor-Step-9.png
Tampal pautan kod QR di
Whatsapp dan tekan hantar
Kod QR telah dihantar
Visitor-Step-10.png
Step-11.png
Pelawat akan menerima kod QR ini dan hanya boleh diggunakan sekali sahaja. Jangan berkongsi kod in dengan orang lain. Anda dikehendaki membuat kod yang baru sekali lagi sebaik sahaja is digunakan dan tidak dapat diimbas
Visitor-Step-11.png
 
BAGAIMANA TAMBAH SENARAI
KEGEMARAN KEPADA PELAWAT
Favourite-Visitor-Step-1.png
Step-1.png
Tekan butang Visitor
Favourite-Visitor-Step-2.png
Step-2.png
Tekan + Butang
Favourite-Visitor-Step-3.png
Step-3.png
 Tekan perkataan Visitor Name*
Favourite-Visitor-Step-4.png
Step-4.png
Tekan butang + Tambah untuk menambah Favourite Visitor List
Favourite-Visitor-Step-5.png
Step-5.png
Isikan maklumat pelawat kemudian tekan Save
Favourite-Visitor-Step-6.png
Step-6.png
Tekan Confirm
Favourite-Visitor-Step-7.png
Step-7.png
Boleh mencari nama pelawat dari senarai kegemaran lain kali. Ia akan mengisi maklumat pelawat secara automatik dan tidak perlu mengisikan setiap kali.
 
 
BAGAIMANA RESET KATA LALUAN
Reset-Password-Step-1.png
Step-1.png
Tekan forget password
Reset-Password-Step-2.png
Step-2.png
Isikan nama pengguna
Reset-Password-Step-3.png
Step-3.png
Tekan Yes
Reset-Password-Step-4.png
Step-4.png
Tekan OK