APLIKASI BUKU PANDUAN
Sila klik butang untuk memuat turn apliksi sistem M4U Home
Icon_App-Store.png
Icon_Playstore.png
APLIKASI PANDUAN
Pemilik Pendaftaran Diri

Klik butang berikut untuk Pemilik Pendaftaran Diri

(Pengurusan / jawatankuasa perlu meluluskan pendaftaran utuk log masuk ke aplikasi M4U Home)

Nama Penguna : 300-A010@1

(Hanya boleh digunakan 1 kali sahaja. Ia sama dengan alamat emel dan tidak dapat meniru)

Mencadangkan untuk meletakkan nama Nombor Rumah @1 (@1 ini adalah untuk penduduk pertama yang membuat pendaftaran) 300-A010@2 (@2 ini adalah untuk penduduk kedua atau ahli keluarga atau penyewa and kemudian ke @3)

 

Pemilik atau penduduk boleh memilih 3 cara untuk log masuk ke aplikasi M4U Home

Name penguna / alamat emel / nombor telefon bimbit (alamat emel dan nombor telefon bimbit adalah infomasi yang diberikan semasa penduduk membuat pendafdaran diri)

 

Kata laluan sementara: Minimum 8 angka

(Ini adalah kegunaan sementara sahaja. Penguna akan diminta untuk memasukkan kata laluan yang baru apabila log masuk pada kali pertama)

 
 
3 Cara untuk Log Masuk ke Aplikasi Sistem M4U Home selepas diluluskan oleh pejabat pengurusan
300-A010@1
0123456789
Cara 1: Log Masuk melalui Name Penguna
Cara 2: Log Masuk melalui Alamat Emel
Option 3: Login via
Mobile Number
Pemilik boleh menggunakan cara 2 atau cara 3 untuk log masuk jika memilik lebih daripada 1 unit dalam komuniti yang sama
 
PENGENALAN ASAS
 
BAGAIMANA MENAMBAH NOMBOR HUBUNGAN UNIT KE ALAT PENGAWAL
Memilih Menu
Memilih Nombor Hubungan Unit
Tekan + Butang
Menambah nombor hubungan keluarga / penyewa kemudian tekan butang tambah
Tekan butang OK untuk pengesahan
Dari sini akan menunjukkan hubungan dan anda boleh memilih sesiapa untuk menjadi orang hubungan pertama
Alat Pengawal Keselamatan akan menunjukkan
Interkom 1 = Kelly
Interkom 2 = Don
Interkom 3 = Joe
 
 
HOW TO ADD OWNER FAMILY MEMBERS / TENANT
Memilih Menu
Memilih Pengurusan Pengguna
Press + Button
Menambah butir-butir ahli keluarga dengan memilih jenis akaun dan name pengguna 300-A010@2
Anda boleh set kebenaran
1. Membenarkan mereka untuk melihat      bil penjagaan
2. Set nombor ini ke alat sistem pengawal  kemudian aktifkan ke warna hijau
Sila semak emel kerana kata laluan sementara akan menghantar melalui emel
 
BAGAIMANA MENAMBAH KENDERAAN
Memilih Menu
Memilih Pengurusan Kenderaan
Tekan + Butang
Melengkapkan butir-butir kenderaan kemuedian tekan butang tambah
Tekan butang Yes
Tekan butang OK
Status kenderaan anda adalah menunggu kelulusan daripada MO
Status akan menunjukkan "Aktif" sebaik sahaja MO meluluskan permohonan
 
BAGAIMANA MENGUMPUL BUNGKUSAN
Menerima notifikasi
Buka notifikasi yang memberitahu tentang anda terdapa satu bungkusan yang bersedia untuk dikumpulkan
Memilih Menu
Memilih Bungkusan
Tekan Bungkusan00284
Menunjukkan Kod Bungkusan QR ini kepada pondok pengawal untuk mengumpul bungkusan
BAGAIMANA MEMBUAT TEMPAHAN KEMUDAHAN
Memilih Penempahan
Tekan butang Tunjuk untuk menyemak butir-butir
Tekan butang Penempahan
Pilih Tarikh & Masa yang ada dan Tekan Simpan
Tekan mengesah
Anda telah berjaya membuat tempahan kemudahan
 
 
BAGAIMANA MEMBUAT PERMOHONAN
Memilih Penempahan
Tekan + Butang
Pilih jenis permohonan
Peraturan permohonan
MO akan meluluskan permohonan
ini sebaik sahaja pemohon telah membayar jaminan deposit
MO akan meluluskan permohonan tersebut sebaik sahaja menerima bayaran jaminan deposit. Pemohon akan menerima notifikasi yang berkenaan
Permohonan diluluskan
 
BAGAIMANA MELIHAT INVOIS YANG TIDAK DIBAYAR
Tekan butang Bayaran
Pilih untuk melihat bil yang telah dibayar
Tekan untuk melihat invois INV-Z-204520
Ini adalah invois yang belum dibayar INV-Z-204520
 
BAGAIMANA MELIHAT INVOIS & RESIT BAYARAN
Tekan butang Bayaran
Tekan untuk melihat Resit Pembayaran di butang Histori
Tekan RECP-100070 untuk melihat pembayaran
Ini adalah invois yang anda telah membayar. Muat turun & simpan di telefon bimbit / komputer anda
 
BAGAIMANA MEMBUAT BAYARAN
Tekan butang Bayaran
Pilih invois untuk pembayaran
Tekan butang Pembayaran dan ia akan menghubungkan ke sistem pembayaran
 
BAGAIMANA MENAMBAH MAKLUM BALAS
Tekan butang Maklum Balas
Tekan butang "+"
Isikan maklum balas anda & muatnaik gambar (jika ada) - pilih jenis peribadi untuk menghantar ke pentadbir
Tekan butang Simpan sebaik sahaja menglengkapkan borang
BAGAIMANA MEMBUAT PRA-PENDAFTARAN
(SEKALI SAHAJA) UNTUK PELAWAT
Tekan butang Pelawat
Tekan butang "+"
Isikan butir-butir pelawat (sila pilih masa yang akan sampai atau kod QR ini akan tidak sah kerana masa sudah tamat)
Anda boleh merait untuk set pelawat tersebut sebagai pelawat kegemaran dan tekan butang Simpan
Tekan butang Mengesah
Tekan mengesah untuk
berkongsi kod QR
Hantar kod QR
melalui Whatsapp (contoh)
Pilih kawan anda yang akan mengunjungi
Tampal pautan kod QR di
Whatsapp dan tekan hantar
Kod QR telah dihantar
Pelawat akan menerima kod QR ini dan hanya boleh diggunakan sekali sahaja. Jangan berkongsi kod in dengan orang lain. Anda dikehendaki membuat kod yang baru sekali lagi sebaik sahaja is digunakan dan tidak dapat diimbas
 
BAGAIMANA TAMBAH SENARAI
KEGEMARAN KEPADA PELAWAT
Tekan butang Visitor
Tekan + Butang
 Tekan perkataan Visitor Name*
Tekan butang + Tambah untuk menambah Favourite Visitor List
Isikan maklumat pelawat kemudian tekan Save
Tekan Confirm
Boleh mencari nama pelawat dari senarai kegemaran lain kali. Ia akan mengisi maklumat pelawat secara automatik dan tidak perlu mengisikan setiap kali.
 
 
BAGAIMANA RESET KATA LALUAN
Tekan forget password
Isikan nama pengguna
Tekan Yes
Tekan OK

Copyright © 2019-2020 by Manage 4 U Sdn. Bhd. All rights Reserved.

WhatsApp-icon.png